Ljumezi sa Vigemarkom o zakonodavnim promenama

Ljumizi - Vigemark
Izvor: Reporteri

Glavni kosovski tužilac Aleksander Ljumezi razgovarao je sa šefom Misije Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu - Euleks Lars Gunarom Vigemarkom o zakonodavnim promenama, institucionalnim reformama i drugim pitanjima od zajedničkog interesa, prenosi Reporteri.

Ljumezi je obavestio šefa Misije o institucionalnim izazovima i posvećenosti institucije državnog tužioca u borbi protiv korupcije, organizovanog kriminala, terorizama i drugih krivična dela.

U tom kontekstu, sagovornici su pohvalili napredak postignut u oblasti vladavine prava i naglasili potrebu za povećanjem dinamike u napredovanju.

Vigemark je istakao potrebu za dodatnim kapacitetima u istražnom radu o korupciji, terorizmu i međuinstitucionalnoj saradnji između Tužilaštva i policije kako bi se unapredio rad Tužilaštva.

Ljumezi i Vigemark su sastanak ocenili korisnim i produktivnim i izrazili spremnost za produbljivanje institucionalne saradnje ubudeće.