Ministarstvo prosvete: Tri scenarija za početak školske godine

Ministarstvo prosvete - Priština
Izvor: Gazeta Express

Ministarstvo prosvete i nauke saopštilo je da je u završnoj fazi priprema za početak nove školske 2020/21 godine i najavilo tri moguća oblika nastave, prenosi Gazeta Ekspres.

U saopštenju se navodi da priprema organizacije nije predviđena za sve nivoe obrazovanja na Kosovu.

Za ponovno otvaranje obrazovnih institucija, tokom izrade Generalnog uputstva za organizaciju nastave u školskoj 2020/2021. godini, u uslovima pandemije kovid -19, uzete su u obzir ocena stanja i uputstva Uneska, Unicefa, Svetske banke, VFP, NIJZK i Ministarstva zdravlja.

U opštem uputstvu Ministarstva prosvete između ostalog, definisana su tri scenarija organizacije učenja u pandemijskim, sa jasnim uputstvima o stepenu rizika za sva tri scenarija.

Scenario “A” predviđa povratak u škole ili nastavu u predškolske ustanove i škole uz preventivne mere, varijanta “B” predviđa delimični povratak u škole ili kombinovano pohađanje nastave, u školama i onlajn, dok je scenariom “C” predviđena samo onlajn nastava.

Ministarstvo prosvete i nauke je saopštilo da se vrše pripreme za podelu udžbenika za novu školsku godinu.

U saopštenju se ističe da je ministar prosvete Rame Ljikaj u bliskom kontaktu sa predstavnicima ambasada zemalja partnera i brojnim donatorima, koji su podržavali i nastavljaju da podržavaju obrazovanje na Kosovu.

Dodaje se da je Ljikaj sa svojim saradnicima u ministarstvu maksimalno je posvećen očuvanju zdravlja učenika, nastavnika i svih aktera u obrazovnim ustanovama.