OEBS podržava MUP i Kosovsku policiju u unapređenja dvojezičnih usluga

Kosovo - OEBS - Obuka za korišćenje kompjuterskog softvera za prevođenje
Izvor: OEBS

Prevodioci i lektori iz Ministarstva unutrašnjih poslova i Policije Kosova prošli su obuku za korišćenje kompjuterskog softvera za prevođenje tokom dvodnevne radionice koju je Misija OEBS na Kosovu organizovala 18. i 19. novembra 2021. godine.

Kako se navodi u saopštenju iz Misije OEBS tokom interaktivne obuke lingvisti su se upoznali sa softverom i imali priliku da koriste inovativne karakteristike koje povećavaju produktivnost kroz predvidivo kucanje, lekturu i proveru kvaliteta.

Ističe se da će taj prevodilački alat pomoći u stručnim i pravilnim institucionalnim prevodima kao i u terminologiji.

I Ministarstvo i Policija Kosova rade na različitim zvaničnim dokumentima koji zahtevaju blagovremen i stručan prevod na albanski ili srpski, dva službena jezika na Kosovu.

Time što im je obezbedila 12 stalnih licenci za vrhunski kompjuterski softver za prevođenje Misija OEBS ima za cilj da unapredi pružanje dvojezičnih usluga građanima.

„Zahvaljujem Misiji OEBS na Kosovu što nam je obezbedila napredni softver koji će u velikoj meri pomoći Policiji Kosova da poveća svoju efikasnost u slanju jasnih poruka svim zajednicama kojima služi“, rekla je direktor Odeljenja za ljudske resurse Policije Kosova pukovnica Taibe Canoli. 

Istakla je da će tačni prevodi na brz i efikasan način, takođe povećati poverenje u policiju i njen kredibilitet.

„Unapređenje dvojezične komunikacije strateški je prioritet Misije i njenih partnera i u skladu je sa pravnim zahtevima utvrđenim Zakonom o upotrebi jezika na Kosovu. Misija OEBS na Kosovu ima mandat da štiti i unapređuje ljudska prava i prava zajednica, demokratizaciju i razvoj sektora javne bezbednosti“, naglašava se u saopštenju iz Misije OEBS.