Pulja: Suvereni fond rešenje za izlazak kosovske privrede iz ćorsokaka

Novi Kurtijev spoljnopolitčki savetnik Besnik Pulja
Izvor: Koha ditore

U nastojanju da oživi privredu Kosova, prošle godine Vlada je pokrenula inicijativu za osnivanje Suverenog fonda čemu se opozicija usprotivila uz tvrdnju da krši princip slobodne tržišne ekonomije, a u intervjuu za Glas Amerike Besnik Pulja, predsednik Radne grupe za osnivanje fonda, kaže da je Suvereni fond rešenje za izlazak iz ćorsokaka u kome se danas nalaze javna preduzeća na Kosovu.

Pulja kaže da će fond biti finansijska institucija, u vlasništvu Kosova, koja će za svoj mandat imati stvaranje vrednosti za javnu imovinu koja je trenutno u javnom vlasništvu.

Kako pojašnjava, reč je o javnim preduzećima kao što su KEK, Telekom, Trepča i druga koja su zapuštena, bez investicija i kojima se ne upravlja dobro i kako treba.

"Pored toga, Suvereni fond stvara vezu između Kosova i međunarodnih finansijskih tržišta, što je drugi cilj Fonda", dodaje.

Kako kaže, model koji slede pri formiranju Fonda jesu investicioni fondovi koji upravljaju, na primer, javnom imovinom.

"To su modeli, na primer, koje vidimo u Irskoj, u Sloveniji, u Grčkoj, u drugim zemljama EU. Dakle, ovo je model koji sledimo u ovom slučaju u stvaranju Državnog fonda, investicionog fonda, a ne samo fonda koji upravlja fiskalnom rezervom zemlje", navodi.

Pulja ističe da Vlada Kosova rizikuje da zadrži javna preduzeća onakvima kakva jesu.

"To je problem i Državni fond je rešenje za izlazak iz ćorsokaka u kome su javna preduzeća danas. Fond nije samo direktni investitor u preduzeća, već stvara i nove finansijske mehanizme za ulaganja u ova preduzeća, kao što je na primer prodaja obveznica, prodaja akcija, otvaranje tržišta za ulaganja u ova preduzeća, otvaranje novih izvora ulaganja za revitalizaciju ovih preduzeća. Dakle, neće sam Fond biti taj koji će generisati ili regenerisati ova javna preduzeća, već otvarati nove mogućnosti za ulaganja i drugih strana, stvarajući investicionu infrastrukturu za zemlju i na taj način donositi koristi javnom preduzeću", navodi.

Na pitanje da prokomentariše to što je Demokratska partija Kosova, jedna od opozicionih partija, nedavno zatražila od Ustavnog suda da proglasi neustavnim zakon o osnivanju Suverenog fonda, Pulja kaže da ne zna s obzirom da nije video dokument koji su DPK i druga opoziciona partija DSK deponovali u Ustavnom sudu.

"Ne znam na osnovu čega tvrde da Fond nije izgrađen po principu slobodnog tržišta. Kao finansijska korporacija, Suvereni fond će poslovati kao finansijska kompanija. Ne meša se u tržište, ne bavi se, na primer, komercijalnim aktivnostima, ne ometa rad privatnih preduzeća i ni na koji način ne utiče na tržište. U stvari, to stvara nova tržišta, kao što sam pomenuo finansijsko tržište, koje danas ne postoji na Kosovu. Ne vidim nijedan valjan argument koji bi mogao da tvrdi da je Državni fond na neki način protivan duhu tržišta", dodaje.