Bajraktari: Administrativno uputstvo sporno, uslovi će se teško ispuniti

Ardian Bajraktari
Izvor: Kosovo Online

Advokat Ardian Bajraktari kaže za Kosovo onlajn da na Kosovu trenutno ne postoji Zakon o referendumu, a da je Administrativno uputstvo Ministarstva za lokalnu samoupravu o smeni gradonačelnika sporno.

"Što se tiče razrešenja gradonačelnika opština u vezi sa relevantnom odredbom Zakona o lokalnoj samoupravi, Ministarstvo za lokalnu samoupravu je izradilo Administrativno uputstvo koje je po mom mišljenju, sporno", kaže on.

Bajraktari smatra neophodnim da se relevantna odredba Zakona o lokalnoj samoupravi dalje materijalizuje, da bi se omogućila smena predsednika opština putem peticije koju prethodno mora da potpiše 20 odsto građana.

„Da bi takav proces bio uspešan, za njega mora da glasa 50 plus jedan odsto građana sa pravom glasa u toj opštini. S obzirom na relativno malo učešće građana na izborima za gradonačelnika, imam utisak da je teško doći do te cifre“, rekao je on.