Dačić: Hvala svima koji danas stoje uz Srbiju i ne priznaju jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova

Ivica Dačić
Izvor: Ministarstvo spoljnih poslova

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, na Samitu Pokreta nesvrstanih zemalja koji se održava u Bakuu, zahvalio je brojnim članicama tog pokreta koje stoje uz Srbiju i koje su dosledne principima poštovanja međunarodnog prava, ne priznajući jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova.

Dačić je istakao da je Srbija u potpunosti posvećena miru i dijalogu koji se, uz posredovanje Evropske unije, vodi između Beograda i Prištine.

Poručio je da će Srbija, polazeći od dobro poznatog principa pacta sunt servanda, nastaviti da insistira da prethodno postignuti i potpisani dogovori budu implementirani, kako bi proces bio kredibilan i kako bi mogao da se nastavi u dobroj veri.

"Vodimo odgovornu politiku, čineći sve da interesi Srbije, ali i regionalni mir i stabilnost budu zaštićeni", istakao je Dačić.

Prema njegovim rečima, Pokret nesvrstanih zemalja uvek može i treba da računa na prijateljstvo i partnerstvo Srbije.

"Čvrsto verujemo u svet u kojem vladaju dijalog i saradnja na bazi ravnopravnosti, želja za kompromisom i težnja ka očuvanju mira", naveo je Dačić dodajući da ciljevi i načela UN definisana Poveljom predstavljaju oslonac u borbi za mir i bolji svet.

Ističe da su jednakost država, poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta, mirno rešavanje sporova i uvažavanje različitosti, bez sumnje su principi koji su danas, u uslovima krupnih promena na međunarodnom planu, još aktuelniji i potrebniji u cilju postizanja najvrednijeg cilja mira.

Samit je posvećen borbi protiv korona virusa, a Dačić je kazao da je više od dve godine pandemija kovida 19 i dalje aktuelna, kao i da globalne promene i izazovi postaju sve kompleksniji.