Hoti: Rambuje presudan momenat za odnose Srbije i Kosova

Hoti
Izvor: Kosovo Online

Analitičar Afrim Hoti kaže za Kosovo onlajn da su pregovori u Rambujeu pre 25 godina bili veoma važan, istorijski momentum u odnosima Srbije i Kosova, ali da su dijametralno suprotne pozicije dve strane stvorile okolnosti neuspeha te konferencije.

Srbija je, kaže, bila spremna da prihvati sve samo ne nezavisnost Kosova, dok kosovski lideri nisu bili spremni da prihvate ništa osim nezavisnosti, zbog čega je proces pregovora trajao dugo i na kraju ostao bez uspeha.

"To je bio doprinos zapadnih zemalja da se reši tema Kosova. Iako Republika Kosovo nije bila pomenuta po imenu u Rambujeu, mi danas pričamo o uspehu tog događaja. Pričamo o 25. godišnjici, a tema, slučaj Kosova nije još završen, ali bez obzira na sve, mislim da je to bio presudan i istorijski momenat ne samo za odnose Srbije i Kosova već i za ceo region Zapadnog Balkana", kaže Hoti.

Posle 25 godina, pregovori poput tih u Rambujeu, kako smatra, nisu rešenje za odnose Srbije i Kosova.

"Kosovo je suverena zemlja koju je priznalo 117 članica UN i u takvim uslovima jedini mehanizam da se ide napred je međunarodni pritisak prema Srbiji da prizna novu stvarnost. Imamo novu realnost, novorođenče, i sve što treba da radimo je da pomognemo i da podignemo novoređenče na najbolji mogući način", kaže Hoti.