Ljutfiu traži otvaranje filijale za albanski jezik u Preševu

Nevzad Ljutfiu
Izvor: Nevzdad Ljutfiu, Facebook

Predsednik Nacionalnog saveta Albanaca (NSA) u Srbiji Nevzad Ljutfiu poslao je zahtev Filološkom fakultetu, odseku za albanologiju, kao i Ministarstvu prosvete Srbije za otvaranje filijale za albanski jezik u Preševu.

Ljutfiu je putem Fejsbuka naveo da je pisao Univerzitetu u Beogradu - Filološkom fakultetu, odsek za albanologiju, za otvaranje filijale za albanski jezik u Preševu, te da je isti zahtev prosledio i Ministarstvu prosvete Srbije.

„Osim toga, tražio sam i sastanak da se stvari konkretizuju. Ovo odeljenje dobija svoj puni smisao kada ima otvorenu ekspozituru u Preševu, u gradu koji je naseljen sa više od 95 odsto Albanaca“, naveo je Ljutfiu.

Takođe, ističe da otvaranje odeljenja za albanski jezik interesuje i okolne gradove, koji su u blizini Preševa, i koji nemaju ovaj fakultet.