Nacrt zakona Vlade Kosova o vojnoj policiji zabrinjava predstavnike međunarodnih misija

Nacrt zakona o vojnoj policiji - Ilustracija
Izvor: lajmi.net

Vlada Kosova izradila je zakon čiji je cilj proširenje nadležnosti vojne policije u okviru Kosovskih bezbednosnih snaga, formalizacija tog dokumenta značila bi da policija ima ovlašćenja nad pripadnicima međunarodnih vojnih i civilnih misija na Kosovu uključujući i Kfor, prenosi Ljajmi.

Naime u tački 2 član 7, navodi se da Vojna policija ima ovlašćenja nad svim vojnim i civilnim subjektima, domaćim i stranim, sa ili bez državljanstva, koji svojim postupcima krše aktivnosti Kosovskih bezbednosnih snaga i oslanja se na odredbe tog zakona i važećeg zakonodavstva.

Iz diplomatskih izvora Kanal 10 saznaje da je Nacrt zakona zabrinuo međunarodne predstavnike na Kosovu i da ga smatraju neustavnim.

Iz Ministarstva odbrane na pitanje da li je Nacrt zakona u suprotnosti sa Ustavom, nisu dali konkretan odgovor.

U odgovoru se navodi da je Nacrt zakona od 9. septembra u fazi konsultacija koje će trajati do 29. septembra.

U nastavku odgovora Ministarstvo odbrane poziva zainteresovane strane i javnost na sveobuhvatno učešće u procesu konsultacija, davanjem komentara i preporuka.

"Ovom prilikom pozivamo medije, ali i druge zainteresovane strane i širu javnost, da aktivno učestvujete u sveobuhvatnom procesu kreiranja politike i našim zakonodavnim inicijativama u ovom i budućim procesima, garantujući transparentnost i punu odgovornost", navodi se u odgovoru iz Ministarstva odbrane.