Selaković: Političari iz Prištine duže od osam godina odbijaju da sprovedu obavezu osnivanja ZSO

Nikola Selaković
Izvor: MSP Srbije

Ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković izjavio je danas u Stokholmu, na 28. ministarskom savetu OEBS-a, da članice te organizacije treba da poštuju principe Helsinškog završnog akta i posvete se očuvanju multilateralizma. 

Šef srpske diplomatije je poručio da moramo biti spremni na kompromis u otklanjanju ili bar smanjenju bezbednosnih rizika, a da u tim naporima multilateralizam treba da bude naš najznačajniji instrument.

"Izbijanjem novih i zaoštravanjem postojećih konflikata, kao i stalnim pojavljivanjem dodatnih izazova, situacija se usložnjava. Uprkos našim naporima godinama unazad, dalje produbljivanje jaza, nedostatak političke volje i otvorenosti za uključivanje u konstruktivan i suštinski dijalog doprinose podrivanju temelja na kojima je ova organizacija izgrađena", kazao je Selaković.

Podsetivši da se približava pedeseta godišnjica usvajanja Helsinškog završnog akta, Selaković je naglasio da treba imati u vidu da je taj dokument, u vreme Hladnog rata postavio deset osnovnih principa regulisanja odnosa među državama i time učinio da svet bude bolje i bezbednije mesto.

"Uveren sam da bi trebalo da pokažemo veću odgovornost za budućnost organizacije, političku volju i spremnost na dijalog i kompromise, uz poštovanje principa i obaveza iz ovog značajnog dokumenta, kao i onih koje su preuzete učešćem u radu OEBS-a", naveo je Selaković.

On je konstatovao da, uprkos izazovima i nagomilanim problemima sa kojima se OEBS danas suočava, čvrsti temelji te organizacije, razvijeni mehanizmi i njena fleksibilnost, jesu jasan pokazatelj da ona ostaje dragoceni instrument kolektivne i sveobuhvatne bezbednosti.

Srbija, kako je rekao, smatra da bi aktuelne inicijative i predloge u vezi sa budućnošću OEBS-a trebalo pažljivo razmotriti i kroz dijalog i konsenzus usvojiti najbolja rešenja, koja će doprineti jačanju kapaciteta i vidljivosti organizacije. 

Osvrćući se na prilike u Jugoistočnoj Evropi,  Selaković je ocenio da OEBS u regionu još uvek ima značajnu ulogu, kako u jačanju demokratskog kapaciteta i podršci daljim reformama regiona, tako i u jačanju saradnje, a samim tim i stabilnosti ovog dela evropskog kontinenta.

Srbija je u protekle dve decenije, kako je objasnio, "maksimalno koristila ekspertsku podršku OEBS-a u procesu sveobuhvatnih reformi u društvu, a sarađuje i sa Misijom OEBS na Kosovu i Metohiji, koja predstavlja najvidljivije međunarodno statusno neutralno prisustvo u Pokrajini".

Ministar Selaković istakao je da je Srbija posvećena evropskim integracijama i regionalnoj saradnji kroz konkretne ekonomske i infrastrukturne projekte, jer jedino kroz saradnju sa susedima, uz spremnost da se uvaže interesi svih, mogu se postići održiva rešenja problema u regionu.  

"Sa druge strane, želeo bih da izrazim duboku zabrinutost i žaljenje povodom bezbednosne situacije na KiM tokom ove godine, koju su obeležili povećani broj etnički motivisanih napada i incidenata usmerenih na pripadnike srpske zajednice, kao i institucionalna diskriminacija, napadi na verske objekte SPC i podrivanje ekonomske održivosti srpske zajednice u Pokrajini", kazao je Selaković.

Šef srpske diplomatije je istakao da, i pored napora koje je Beograd uložio u proces dijaloga i ispunjavanje obaveza proisteklih iz Briselskog sporazuma, političari iz Prištine do sada nisu pokazali spremnost da ispune svoje obaveze. 

"Umesto toga, povlače unilateralne poteze, insistiraju na svojoj agendi tzv. državnosti i već duže od osam godina odbijaju da sprovedu obavezu osnivanja Zajednice srpskih opština, koju srpska zajednica na KiM vidi kao garanciju svog opstanka u Pokrajini", upozorio je Selaković.