Selaković: Principi teritorijalnog integriteta i suvereniteta su temelj međunarodnog pravnog poretka

Nikola Selaković
Izvor: Ministarstvo spoljnih poslova Srbije

Ministar spoljnih poslova Republike Srbije Nikola Selaković učestvovao je danas putem video-linka na Ministarskom sastanku Saveta Evrope i tom prilikom poručio da Srbija snažno podržava ideje multilateralizma, i ukazao na značaj dijaloga i saradnje među državama članicama.

Selaković je ukazao da Savet Evrope treba da ostvari veće jedinstvo članica u cilju zaštite zajedničkih vrednosti i principa demokratije, ljudskih prava i vladavine prava, i da se reafirmiše kao jedinstveni panevropski forum za inkluzivnu diskusiju i saradnju na bazi jednakosti država članica, navodi se u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova.

"Multilateralizam počiva na poštovanju međunarodnog prava, a principi teritorijalnog integriteta i suvereniteta su temelj međunarodnog pravnog poretka", istakao je ministar, i dodao da su za Srbiju ovi principi od suštinskog značaja, kao i da se principi i pravila moraju odnositi na sve.

Selaković je podvukao i da je Srbija jedna od članica Saveta Evrope koja ovaj princip nije prekršila ni u jednom slučaju.

Šef srpske diplomatije naglasio je da je u ovom trenutku zaštita zdravlja stanovništva jedan od glavnih zadataka svih država.

"Srbija ozbiljno shvata svoju ulogu i obaveze koje proističu ne samo iz njenog članstva u Savetu Evrope, već i iz njene duboke opredeljenosti i posvećenosti principima ravnopravnosti, nediskriminacije, solidarnosti i saradnje, kojima smo se vodili prilikom široke kampanje vakcinacije", rekao je Selaković, dodavši da je Srbija pružila pomoć i regionu verujući da se ovaj problem može rešavati jedino u saradnji sa drugima.

U svom izlaganju Selaković se osvrnuo i na pitanje položaja nacionalnih manjina, koje će biti jedan od prioriteta predstojećeg mađarskog predsedavanja, i naglasio da je naša zemlja duboko posvećena zaštiti individualnih i kolektivnih prava više od 20 nacionalnih manjina na svojoj teritoriji.

"Imamo jedan od najnaprednijih zakonskih okvira za zaštitu nacionalnih manjina, ali ne smatramo da je posao time završen, već konstantno radimo na unapređivanju institucionalnog i pravnog okvira, kao i na njegovoj efikasnoj primeni", poručio je ministar.

Takođe, Selaković je rekao da Srbija ostaje u potpunosti posvećena izvršenju presuda Evropskog suda za ljudska prava i da to smatra jednom od ključnih obaveza svih članica, kao i da podržava jačanje integriteta i uloge Suda. Poručio je da naša zemlja snažno podržava Istanbulsku konvenciju, koja predstavlja zlatni standard u borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, i podsetio da je Srbija ponosna što je među prvim državama ratifikovala ovaj važan međunarodni instrument.

Na kraju svog izlaganja, šef srpske diplomatije zahvalio je Nemačkoj na uspešnom predsedavanju i poželeo mnogo uspeha Mađarskoj kao budućoj predsedavajućoj.