OEBS obučava pripadnike Kosovske policije za prikupljanje obaveštajnih podataka

OEBS
Izvor: osce.org

Misija OEBS završila je niz radionica u kojima su učestvovali pripadnici Kosovske policije iz svih osam regiona na kojima je bilo reči o načinima i metodama za prevenciju zločina, kao i o funkcionisanju obaveštajnog procesa i načinima korišćenja informacija koje su im prosleđene iz zajednice.

Kako je saopšteno iz OEBS, radionice su održane u Prištini, Gnjilanu, Đakovici i Južnoj Mitrovici od 1. do 13. septembra.

Na radionicama je učestvovalo 120 policijskih službenika, od kojih su mnogi deo Lokalnih odbora za javnu bezbednost zajedno sa lokalnim predstavnicima zajednice na nivou naselja.

"Radionice su imale za cilj upoznavanje novih službenika sektora sa njihovim dužnostima i obavezama navedenim u Standardnim operativnim procedurama Integrisane strategije za rad policije vođene obaveštajnim saznanjima i policije u zajednici, čiji je razvoj Misija pomogla. Učesnici su informisani o tome kako funkcioniše obaveštajni proces i načinima korišćenja informacija koje su im prosleđene iz zajednice. Ovaj proces omogućava da se lokalna pitanja od značaja identifikuju i rešavaju proaktivnije i efikasnije, obezbeđujući bezbednije zajednice", saopštio je OEBS.

Kako se dodaje, lokalni odbori za javnu bezbednost pomažu zajednicama da reše bezbednosne probleme kroz saradnju i partnerstvo na lokalnom nivou.

Šef Misije OBS na Kosovu Majkl Devenport istakao je da takvi lokalni bezbednosni forumi nude delotvoran mehanizam za podršku naporima u prevenciji prvenstveno nastanka problema.

"Zajednice takođe treba da poznaju svoje policijske službenike, a javnost treba da zna kome da se obrati u vezi sa svojim problemima. Zato pozdravljam napore policije da stekne poverenje lokalnih zajednica“, dodao je on.

Policajcima je takođe pokazan primer sveobuhvatnog sektorskog dosijea.

Iz OEBS poručuju da bi ovi dosijei bili elektronski sastavljeni i dostupni, čime bi se omogućila brza komunikacija i pribavljanje informacija za incidente koji se dešavaju na lokalnom nivou, kao i centralna referentna tačka.

"Misija OEBS na Kosovu ima mandat za zaštitu ljudskih prava, demokratizaciju i javnu bezbednost. Misija radi sa svim agencijama za sprovođenje zakona na povećanju njihovih kapaciteta za suočavanje sa pretnjama po sigurnost i javnu bezbednost kroz posebne prilagođene programe obuke razvijene u saradnji sa njima", naglašeno je u saopštenju.