Odlukom o reciprocitetu zahteva se "odnos suverenih država i dokumenta u skladu sa Ustavom Kosova"

Vlada Kosova
Izvor: lajmi.net

Vršilac dužnosti kosovskog premijera Aljbin Kurti najavio je juče vladinu odluku o privremenoj suspenziji takse na srpske proizvode do 15. juna i istovremeno uvođenje mera reciprociteta prema Srbiji, kojima se na novi način uvode do sada nepostojeće barijere za trgovinu i kretanje ljudi i robe.

U dokumentu Odluke o postepenoj primeni reciprociteta kao principa u odnosima sa Srbijom navodi se da u trgovinskim odnosima sa Srbijom izrazi u pratećim dokumentima „moraju biti u skladu sa Ustavom Republike Kosovo i važećim zakonodavstvom“.

Taksativno se pominje da se tu misli na „fitosanitarne dokumente i prateću dokumentaciju za prehrambene i neprehrambene proizvode biljnog i neživotinjskog porekla koji podležu fitosanitarnoj kontroli“. Isto pravilo važi i za veterinarske potvrde i prateću dokumentaciju za proizvode životinjskog porekla, kao i potvrde za medicinske proizvode i opremu.

U vladinom dokumentu stoji da su ovu odluku dužni da sprovode „granična policija, carina, Agencija za hranu i veterinarstvo, Agencija za medicinske proizvode i opremu i druge odgovorne institucije“, a da će se primena ovih mera preispitivati najmanje jednom mesečno.

U obrazloženju odluke stoji da su mere reciprociteta ili uzajamnog delovanja „institut odnosa između suverenih država priznatih opštim načelima međunarodnog prava“.