Tačijeve žrtve pod pseudonimom, 15. februara prvi spisak

Specijalni sud za zlocine OVK
Izvor: Lajmi

Sudija za prethodni postupak Specijalizovanih veća Kosova sa sedištem u Hagu naložio je Službi za pomoć žrtvama OVK da mu do 15. februara podnese izveštaj o broju podnetih zahteva za status žrtve u postupku protiv nekadašnjih šefova OVK Hašima Tačija i drugih, prenosi Tanjug.

Prijava potencijalnih žrtava počela je nakon hapšenja Tačija i ostalih optuženih i obelodanjivanja optužnice protiv njih početkom novembra prošle godine.

Prema pravilima tog suda, poznatog kao Sud za zločine OVK, za status žrtve mogu da apliciraju lica koja mogu da pokažu da su lično pretrpela štetu, fizičku, mentalnu ili materijalnu, kao direktnu posledicu krivičnih dela navedenih u potvrđenoj optužnici.

O dobijanju statusa žrtve odlučuje sudija za prethodni postupak, a podnosioci imaju pravo žalbe na odluku sudije.

U cilju podnošenja izveštaja Službe, sudija je Sekretarijatu suda naložio da Službi za zaštitu i pomoć žtvama OVK obelodani celu optužnicu protiv Tačija i ostalih s redakcijama (koje se tiču mahom imena žrtava i svedoka).

Takođe, Službi je naložio da se uzdrži od obelodanjivanja bilo kog detalja iz optužnice bilo kojoj osobi.

Javnosti, ali i odbrani sada je dostupna samo redigovana optužnice, zbog zaštite identiteta žrtava, kako bi se sprečilo uticanje na svedoke i žrtve.

Kada sudiji stigne izveštaj, njega će moći da dobiju i tužilašvo i odbrana, a Služba treba da ukaže da li on treba da bude “reklasifikovan” za njih ili da, ako je moguće, bude javno objavljen.

Tužilaštvo i odbrana imaće 10 dana da se pred sudijiom izjasne povodom izveštaja Službe o podnetim zahtevima osoba koje tvrde da su žrtve Tačija i ostalih optuženih šefova OVK.

Što se tiče zaštite identiteta žrtvi, sudija je naložio Službi za zaštitu žrtava da svakom podnosiocu zahteva dodeli pseudonim - brojem, bez obzira da li je podnosilac zahteva tražio zaštitne mere ili nije.

Tako dodeljeni pseudonim treba da se koristi kao jedini identifikacija žrtve, kako u javnim tako i u (strogo) poverljivim podnescima, osim ako nadležno sudsko veće ne odluči drugačije, navodi se u odluci sudije koja je danas objavljena.

Prema pravilima Specijalnog suda, da bi prijava bila potpuna, potencijalne žrtve - podnosioci, moraju da navedu dokaz o identitetu, i gde je potrebno, srodničko ili zakonsko starateljstvo, kompletne lične podatke, da popune sve relevantne delove aplikacije i da jasno navedu datum i mesto zločina, kao i pretrpljenu štetu.

U meri u kojoj mogu, podnosioci aplikacije treba da podnesu relevantnu i dovoljnu dokumentaciju i da je potpišu lično ili njihov zakonski staratelj.

Tači je optužen za niz ratnih zločina i zločina protiv čovečnosti zajedno sa nekadašnjim članovima glavnog štaba OVK Kadrijem Vesljijem, Redžepom Seljimijem i Jakupom Krasnićijem.

U optužnici se navodi da su krivična dela koja im se stavljaju na teret izvršena u periodu najranije od marta 1998. do septembra 1999. na više mesta na Kosovu, kao i u Kukešu i Cahanu, u severnoj Albaniji.

Ta dela su, kako se sumnja, izvršili pripadnici OVK nad stotinama civila i licima koja nisu bili aktivni učesnici u neprijateljstvima.

U optužnici se navodi da Tači, Veselji, Seljimi i Krasnići snose individualnu krivičnu odgovornost, prema različitim oblicima krivične odgovornosti, za krivična dela izvršena u kontekstu nemeđunarodnog oružanog sukoba na Kosovu, koja su bila deo raširenog i sistematskog napada protiv lica za koje se sumnjalo da su bila protiv OVK.

Xhevdet
17. Januar 2021.
Onaj ko svedoqi u hag je izdaknik