Vllahoviq: Nisma të rëndësishme si “Ballkani i Hapur”, vendet e rajonit janë partnerë të rëndësishëm tregtarë të njëri-tjetrit

aleksandar vlahović
Burim: Kosovo Online

Iniciativat rajonale si “Ballkani i Hapur” apo Procesi i Berlinit janë shumë të rëndësishme sepse kontribuojnë në rritjen e bashkëpunimit brenda vendeve të Ballkanit Perëndimor, të cilat janë ndër partnerët më të mëdhenj tregtarë të njëri-tjetrit, ka deklaruar sot për Kosovo online kryetari i Shoqatës së ekonomistëve të Serbisë, Aleksandar Vllahoviq, i cili po merr pjesë në forumin e 20 ekonomik të Vjenës.

“Iniciativat si “Ballkani i Hapur” apo Procesi i Berlinit janë të rëndësishme, sepse ato rrisin shkallën e bashkëpunimit rajonal brenda vendeve të Ballkanit Perëndimor. Fatkeqësisht, të dyja kanë ngjyrime politike, kështu që tre vende iu bashkuan “Ballkanit të hapur”, jo të gjitha gjashtë”, ka thënë Vllahoviq.

Ai vuri në dukje se është e nevojshme të eliminohen të gjitha pengesat për lëvizjen e lirë të mallrave, kapitalit dhe njerëzve brenda Ballkanit Perëndimor, pasi kjo do të kontribuonte në ngritjen e aktivitetit të përgjithshëm ekonomik të të gjitha vendeve, si dhe për anëtarësim më të shpejtë në Bashkimin Evropian.

Ai theksoi se vendet e Ballkanit Perëndimor janë në fakt partneri i dytë tregtar i Serbisë dhe e njëjta gjë mund të thuhet edhe nga këndvështrimi i secilit prej këtyre vendeve.

Vllahoviq vëren se në totalin e këmbimit tregtar të jashtëm, këmbimi i Serbisë me BE zë rreth dy të tretat, dhe kur kësaj i shtohen edhe vendet e Ballkanit Perëndimor, ai arrin deri në rreth 85 për qind.

“Ne e kemi përsëritur disa herë se për Serbinë eksportet në Bosnje dhe Hercegovinë janë më të mëdha se eksportet në Rusi apo Kinë dhe ai treg është shumë i rëndësishëm për Serbinë”, shton Vlahoviq.

Sipas tij, të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor nuk kanë një ritëm të fortë rritjeje që do të siguronte konvergjencë të shpejtë me BE-në.

“Lind pyetja se pse është kështu dhe pse nuk mund të kemi rritje prej pesë për qind e më shumë për një periudhë të gjatë kohore, që do të nënkuptonte një rritje të konsiderueshme të standardit të jetesës së njerëzve në rajon. Sepse kemi institucione të dobëta që ne duhet të forcohemi dhe të cilat paraqesin pengesën më të madhe për investimet e investitorëve privatë vendas”, thekson Vllahoviq.

Ai thekson se rritja e fuqishme ekonomike kërkon investime mbi 24 për qind të PBSH.

Një rritje e tillë nuk mund të mbështetet vetëm në investime kapitale dhe investime të huaja direkte, por edhe në rritjen e investimeve totale të brendshme, për çka është e nevojshme të përmirësohet puna e institucioneve”, përfundoi Vllahoviq.