Dioqeza Rashkë-Prizren: Manastirin e Banjskës do ta rindërtojmë vetë, iniciativa nga Prishtina është një akt politik

Manastir Banjska
Burim: Manastir Banjska

Dioqeza Rashkë-Prizren njoftoi se manastiri do të angazhojë ekspertë të pavarur të cilët do të vlerësojnë dëmin për të rikthyer atë që është dëmtuar në Manastirin e Banjskës me mjetet e veta dhe me mjetet e bamirësve, siç kujtojnë, ajo bëri në rastin e kishave dhe manastireve të tjera që pësuan dëmtime ose pothuajse u shkatërruan nga ekstremistët shqiptarë në njëzet vitet e fundit.

Me rastin e njoftimit të ministrit të Kulturës së Kosovës, Hajrulla Çeku, se ministria do të riparojë dëmet e manastirit të Banjskës, të ndodhura në konfliktin ndërmjet serbëve dhe policisë së Kosovës, Dioqeza e Rashko-Prizrenit njoftoi se është duke mos pranuar ndërhyrjen e institucioneve të Kosovës në jetën e kishës dhe marrjen përsipër të mbrojtjes së manastirit të Banjskës.

“Ne e shohim këtë iniciativë para së gjithash si një akt politik i cili synon jo vetëm të vërë trashëgiminë fetare dhe kulturore të KOS-it në Kosovë dhe Metohi nën kontrollin politik të institucioneve të Kosovës, por edhe si një hap drejt degradimit të mëtejshëm të lirive dhe të drejtave tona themelore fetare dhe përvetësimit kulturor të kishave tona dhe manastiret”, thonë nga Dioqeza.

Ata thonë se është absolutisht e nevojshme riparimi i dëmeve të bëra dhe se Dioqeza prej vitesh me ndihmën e bamirësve vendas dhe ndërkombëtarë po punon për restaurimin dhe mbrojtjen e vendeve të shenjta, Manastirit të Banjskës, i cili është një nga trashëgimitë më të rëndësishme të Shën Mbreti Stefan Millutin nga shekulli XIV.

“Jemi thellësisht të zhgënjyer nga deklaratat e ministrit të Kulturës, i cili në deklaratat e tij publike sërish ka refuzuar të tregojë emrin e vërtetë të kishës sonë, duke lënë pas dore se është një manastir i Kishës Ortodokse Serbe, në të cilin falet rregullisht, ku jeton vëllazëria monastike dhe ku shumë besimtarë vijnë për t'u lutur. Në këtë mënyrë, jo vetëm që ripërvetësohet trashëgimia kulturore e Kishës Ortodokse Serbe dhe mohohet identiteti i saj, rezulton se fakti që manastiri ka qenë një vend i shenjtë i hershëm kristian para njëmijë vjetësh është më i rëndësishëm se fakti se ai është një manastir i gjallë, gjë që flet për qëndrimin e vërtetë të institucioneve të Kosovës ndaj trashëgimisë sonë kulturore”, njoftojnë nga Dioqeza e Rashkës.

Ata theksojnë se manastiri i Banjskës nuk është vetëm një monument kulturor dhe historik, për të cilin kisha dhe shteti kujdesen me këmbëngulje prej vitesh, por mbi të gjitha vendin e shenjtë të Kishës Ortodokse Serbe, e cila ka një rëndësi të madhe për jetën shpirtërore të besimtarëve, sidomos në veri të Kosovës.

“Në njoftimin e tij, ministri Çeku flet për kishën e hershme kristiane, edhe pse dihet se manastiri i Banjskës ka qenë një nga vendet e shenjta më të rëndësishme të Kishës Ortodokse Serbe që nga shekulli i 14-të dhe kisha e varrimit të mbretit të shenjtë Millutin, e cila është rinovuar ndjeshëm vitet e fundit”, thonë nga Dioqeza dhe kujtojnë se me vite po përballen me mohimin e vazhdueshëm të “identitetit kishtar dhe shpirtëror të kishës sonë në Kosovë e Metohi“, në të cilën, siç theksojnë, së fundmi kryeson ministri i sapopërmendur Çeku.

“Në të njëjtën kohë, Kishës Ortodokse Serbe në Kosovë dhe Metohi i mohohen të drejtat elementare fetare nga të njëjtat institucione, gjë që më së miri shihet në rastin e moszbatimit të vendimit të Gjykatës Kushtetuese të Kosovës për tokën e Manastirit i Deçanit, e cila ka shtatë vite që nuk është regjistruar në kadastër komunale, përkundër apeleve të vazhdueshme të përfaqësuesve ndërkombëtarë dhe organizatave me reputacion ndërkombëtar që merren me të drejtat fetare dhe mbrojtjen e trashëgimisë kulturore”, thonë nga Dioqeza.

Ata përkujtojnë se kishës i mohohet vazhdimisht qasja në një numër objektesh fetare nga institucionet e Kosovës ku besimtarët dhe klerikët nuk mund të kenë qasje, gjë që, theksojnë ata, është në kundërshtim jo vetëm me standardet ndërkombëtare për lirinë fetare, por edhe me ligjet e Kosovës, të cilat këto institucione së pari duhet t'i respektojnë.

“Institucionet e Kosovës aktualisht janë duke punuar në miratimin e një ligji me qëllim që të revokojnë disa nga të drejtat e fundit që i kanë mbetur Kishës Ortodokse Serbe nga i ashtuquajturi plani i Ahtisaarit, edhe pse këto janë të drejta të garantuara ndërkombëtarisht”, përfundojnë nga Dioqeza Rashkë-Prizren.