Spahiu: Raporti i KE udhëzim për zhvillimin e demokracisë, gjërat nuk mund të rregullohen me forcat speciale

Nedzmedin Spahiu
Burim: Kosovo Online

Profesori universitar Nejmedin Spahiu, duke komentuar raportin e ekspertëve juridikë të Këshillit të Evropës për përputhshmërinë e sistemit juridik të Kosovës me standardet e KE, tha për Kosovo online se raporti është një udhëzim për zhvillimin e demokracisë në Kosovë.

Në raport, ndër të tjera, u rekomandohet autoriteteve të Kosovës që të përmbahen nga përdorimi i forcave speciale policore në veri të Kosovës për kryerjen e detyrave të zakonshme policore, për të respektuar plotësisht pavarësinë e gjyqësorit, të vazhdojnë përpjekjet në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, të zbatohet pa vonesa të mëtejshme aktgjykimi i Gjykatës Kushtetuese për rastin e Manastirit të Deçanit, se duhet të heqin dorë nga kundërshtimi i tyre për themelimin e Bashkësisë së Komunave me shumica serbe...

“Gjërat nuk mund të rregullohen vetëm nga njësitë speciale, por duhet të punohet në zhvillimin e shoqërisë, integrimin e pakicave etnike në shoqërinë kosovare dhe zhvillimin e demokracisë dhe jo se vetëm paqjq dhe siguria sigurohet me anë të njësive speciale. Por kjo nuk mund të bëhet në afat të gjatë”, thotë Spahiu.


Duke folur nëse do të ndryshojë diçka në terren pas raportit ligjor të SE, Spahiu nuk është optimist, sepse ai beson se shumë personel në pozita drejtuese nuk kanë njohuri të mjaftueshme.

“Besoj se do të ketë disa ndryshime, me faktin se shoqëria jonë është shumë e vështirë për të filluar, për faktin se personelit në pozita në institucione i mungon njohuria, mungesa e përvojës. Sistemi ynë arsimor nuk prodhon personel adekuat për pozita, dhe këtë e tregojnë në fakt rezultatet e testit PISA, sipas të cilit Kosova është në vendin e katërt nga fundi. Është një foto shumë e shëmtuar. Prandaj gjërat pozitive në Kosovë ecin shumë ngadalë”, thotë Spahiu.